แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

แอลกอฮอล์ล้างมือ

เราจำหน่ายแอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดสเปรย์และเจล ความเข้มข้น 75% v/v เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ แบ่งเป็นแบบใช้ทั่วไป เหมาะสำหรับทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ด้ามจับสัมผัสต่างๆ และแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดฟู้ดเกรด (Food Grade) ซึ่งมีคุณลักษณะไม่ขม สำหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร


มาตรฐานน้ำยาทำความสะอาด

อย. น้ำยาทำความสะอาดชลบุรี
กรมปศุสัตว์ ชลบุรี
COA น้ำยาทำความสะอาดชลบุรี
MSDS น้ำยาทำความสะอาด ชลบุรี
มาตราฐานGMP
โรงงานสีเขียว