ร่วมบริจาคน้ำยาทำความสะอาดให้กับสภากาชาดไทย

ส่งมอบน้ำยาอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ทางรวยทรัพย์ ทวีสุข (กิจการในเครือบจก.โฟลว์เซ็พ) ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ในครั้งนี้ทางเราได้ร่วมบริจาค “น้ำยาอเนกประสงค์” ซึ่งมีคุณสมบัติ สามารถใช้งานทำความสะอาดได้หลากหลาย

โดยผู้รับมอบคือ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ และน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ทั้งหมดนี้ มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ส่งมอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563) เพื่อแจกจ่ายและส่งต่อไปยังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

ทำไมถึงเลือกน้ำยาอเนกประสงค์

เพราะทางเราทราบถึงความต้องการในการใช้น้ำยาทำความสะอาดในครั้งนี้ ว่าสภากาชาดไทย มีจุดประสงค์ที่จะนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งต้องใช้ทำความสะอาดบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านและบริเวณรอบๆ เมื่อระดับน้ำลดลง ก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัยอีกครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีคราบหนัก คราบสกปรก ในห้องน้ำ ห้องครัว (ทั้งจานชาม ภาชนะ) รวมถึงพื้นในบ้านและบริเวณรอบๆ น้ำยาอเนกประสงค์ จึงถูกเลือกมาเพื่อส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยในครั้งนี้

ข้อดีของน้ำยาอเนกประสงค์

  • ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด จึงใช้ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิว
  • ขจัดคราบไขมัน และ คราบฝังแน่น
  • ทำความสะอาดผนังและพื้น
  • ล้างห้องน้ำ
  • ล้างจานชาม ภาชนะ
น้ำยาอเนกประสงค์ ส่งชลบุรี

โดยวิธีใช้ก็ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพียงแค่เท/ราดไปยังบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด (เช่น ฟองน้ำ แปรงขัด) ขัดไปยังพื้นผิวหรือบริเวณที่มีคราบสกปรก และล้างออกด้วยน้ำสะอาด

โดยปริมาณการใช้น้ำยาจะขึ้นอยู่กับคราบความสกปรก และสามารถผสมน้ำยาอเนกประสงค์พร้อมน้ำสะอาดลงในภาชนะเพื่อเจือจางหรือทำให้เกิดฟอง ก่อนทำความสะอาดได้

ภาพกิจกรรม
บริจาคน้ำยาอเนกประสงค์
บริจาคน้ำยาให้สภากาชาดไทย
น้ำยาอเนกประสงค์ ส่งระยอง