บทความ / กิจกรรมภายใน

เพราะเราทราบดีว่าในทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแฝงไม่มากก็น้อย ในส่วนของน้ำยาทำความสะอาดหรืออุปกรณ์ เช่น ถุงขยะ กระดาษชำระชนิดต่างๆ ก็เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ก็นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เลี่ยงไม่ได้และจำเป็นต้องซื้อซ้ำ เราจึงรวบรวมเคล็ดลับหรือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดและกระดาษชำระ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ได้ลดค่าใช้จ่ายและเลือกสิ่งที่คุ้มค่าและดีที่สุดให้ธุรกิจของตนเอง